Waarom een klikgebit?

Problemen met een volledige gebitsprothese

Hoewel het aantal prothesedragers in Nederland aan het afnemen is, zijn er nog steeds heel veel mensen die een volledige gebitsprothese (kunstgebit) dragen. Een deel van deze groep functioneert probleemloos met deze prothese.

Een grote groep heeft echter veel problemen met de prothese, vooral in de onderkaak. Als u geen eigen tanden meer heeft is het slinken van de kaak bijna niet te voorkomen. Het lichaam “resorbeert” het bot. De grootste klacht betreft de geringe mate van stabiliteit en houvast die een gewone onderprothese te bieden heeft. In vergelijking met de onderkaak heeft een kleinere groep mensen problemen met de prothese in de bovenkaak.

Een klikgebit op implantaten kan hier uitkomst bieden

Een overkappingsprothese, ook wel klikgebit of klikprothese genoemd, is een kunstgebit dat met behulp van implantaten wordt bevestigd. Daarmee is het een stuk stabieler en comfortabeler dan een ‘gewoon’ kunstgebit, dat veelal los zit. Een klikgebit zorgt er bovendien voor dat het bot op de plaats waar de implantaten zijn aangebracht niet meer slinkt. De rest van de kaak blijft wel resorberen. Als er op enig moment een of meerdere tanden verloren zijn gegaan, slinkt het bot constant en stopt dit proces niet. Doordat het klikgebit in de bovenkaak houvast krijgt door de implantaten is er geen gehemelte bedekking meer nodig. Eten, proeven, lachen en praten kan zo weer op een natuurlijke manier.

Implantaten voor een klikgebit kunnen zowel in de onder- als in de bovenkaak geplaatst worden. In de onderkaak worden meestal twee implantaten geplaatst. Soms wordt, als de kaak erg geslonken is of als de bovenkaak nog betand is, ervoor gekozen om vier implantaten in de onderkaak te plaatsen. In de bovenkaak worden over het algemeen vier tot zes implantaten geplaatst. Het klikgebit biedt meer kracht en sterkte, voelt natuurlijk aan en zit niet meer los in de mond.

Er zijn verschillende implantaat-protheses mogelijk. Een veel toegepaste methode is de steg constructie, maar ook drukknoppen of magneten zijn opties. Op basis van de situatie in de mond bepaalt de behandelaar welke optie het meest geschikt is.

Bent u één, meerdere of zelfs al uw tanden en kiezen in de loop der jaren verloren, ook dan zijn implantaten een goed alternatief. Een implantaat lijkt op een schroef en heeft de functionaliteit van een (kunst)wortel, op de plaats waar de wortel van uw verloren gegane tand of kies zat. Implantaten zijn meestal van titanium vervaardigd omdat dit een lichaamsvriendelijk materiaal is waardoor er een optimaal inhelen (=ingroeien) van het implantaat in het kaakbot wordt bereikt. De implantaten hebben een uniek oppervlak dat voor een snelle genezing en botvastgroei zorgt. Een implantaat is een permanente voorziening, welke kan dienen als fundament voor een kroon, brug of een volledige prothese. Als het gebit is vastgeklikt op de implantaten, beschikt u weer over een betere, natuurlijke kracht om te kauwen, te bijten en wat heel belangrijk is: u kunt weer breeduit lachen.

Leeftijd speelt een minimale rol, omdat implantaten zelfs op hoge leeftijd nog goed toepasbaar zijn. Dankzij de vernieuwingen en ontwikkelingen op het gebied van implantologie worden de bestaande criteria om in aanmerking te komen voor implantaten steeds verder verruimd. Een implantaat is een langdurige oplossing die goed functioneert wanneer de patient een goede mondhygiëne heeft en regelmatig op controle komt.

De voordelen van implantaten op een rij:

  • U kunt weer zorgeloos spontaan praten en lachen
  • De nieuwe tanden zitten vastgeklikt wat zorgt voor extra comfort
  • U heeft de zekerheid dat uw gebit niet meer uitvalt
  • U kunt weer lekkerder eten zoals voorheen. Geen zorgen meer tijdens het kauwen.
  • Een veilige, betrouwbare en voorspelbare behandelmethode
  • Het is niet langer nodig om gezonde gebitselementen af te slijpen
  • Het kaakbot waar implantaten zijn ingebracht slinkt niet meer
  • Bij kronen en bruggen krijgt u over het algemeen een esthetisch fraai resultaat
  • Meer zelfvertrouwen doordat een prothese nu wél vastzit
  • Geen kleefpasta meer nodig

Controle van uw implantaten vindt plaats bij onze tandarts of implantoloog. De behandelaar zal u ook informeren over het onderhoud van uw implantaten. Omdat een klikgebit een grote uitgavenpost voor uw verzekering is, stellen ziektekostenverzekeraars het op prijs als u uw implantaten twee keer per jaar door de mondhygiënist of tandarts laat controleren en schoonmaken.