UPT tarieven

Het honorarium wordt jaarlijks middels de UPT tarieven in de vorm van behandelcodes wettelijk vastgesteld en bij elke tandprothetische praktijk en tandartsenpraktijk gelijk. Deze tarieven gelden voor behandelingen vanaf 1 januari 2019.

Doordat wij zelf in huis over een eigen tandtechnisch laboratorium beschikken kunnen wij voor het tandtechnische werk een scherpe prijs bieden. Ondanks de hoge kwaliteitsnormen betaald u bij ons zeker niet teveel.

De honorarium tarieven vormen een onderdeel van de totale kosten. Het totaalbedrag is een optelsom van het honorarium aangevuld met techniek- en materiaalkosten. De techniek- en materiaalkosten zijn variabel.

Aangezien wij met diverse verzekeringsmaatschappijen contracten hebben afgesloten, kunnen vergoedingen per zorgverzekeraar afwijken. Wij volgen de tarieven zoals gehanteerd door de verschillende zorgverzekeraars.

Wij declareren rechtstreeks bij de zorgverzekeraar

Uw behandelingen worden door ons rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar ingediend. Wij hebben hiervoor uw schriftelijke goedkeuring nodig middels een getekende akkoordverklaring, deze ontvangt u voor de behandeling. Voor het gedeelte dat niet door uw zorgverzekeraar wordt vergoed ontvangt u van ons een nota.

Uitzondering zijn reparaties, deze dient u direct te voldoen (pin of contant). U krijgt een nota mee die u bij uw zorgverzekeraar kunt indienen.

Welke behandelingen u vergoed krijgt kunt u nakijken in uw polisvoorwaarden of u kunt hierover contact opnemen met uw verzekeringsmaatschappij.